Our customers > De Blauwe Spie

Voedsel voor het lichaam en voedsel voor de ziel


Bio-dynamische landbouw We zijn één van de landbouwbedrijven in Vlaanderen met het Demeter-keurmerk (https://www.stichtingdemeter.nl/keurmerk) voor bio-dynamische landbouw en voeding. Het keurmerk is genoemd naar Griekse godin Demeter, de godin van groei en vruchtbaarheid. Al onze producten voldoen naast de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd, ook aan de Demeter-normen en -richtlijnen. Bio-dynamische landbouw is gebaseerd op liefde en respect voor het leven. Haar kernwaarden zijn herstellende landbouw, levende bodem, biodiversiteit, voedselkwaliteit, levenskracht en dierenwelzijn. Biodynamische boeren hechten veel belang aan de ontwikkeling van hun bedrijf en zichzelf als boer, o.a. door uitwisseling met collega-boeren. Bedrijfseigen voor De Blauwe Spie is onze focus op voedselkwaliteit, levenskracht, verbinding en een heel ruim assortiment. We zijn gepassioneerd door een grote verscheidenheid aan groenten, kruiden- en eetbare bloemen-rassen en hebben een hart voor smaak en gastronomie. We zijn geen gemengd bedrijf, maar maken de kringloop rond door nauw samen te werken met het biologisch melkveebedrijf Het Ranke Riet.

Category: Buurtwinkel

Contact data
in opmaak
in opmaak
in opmaak