Good LandGOOD-LAND STAAT VOOR • het opstarten van voedselproductie met respect voor de aarde en de lokale gemeenschappen • het transformeren van voedselproductie naar concrete verandering zoals herbebossing en biodiversiteitsbelangen, het vechten tegen de plattelandsvlucht in Zuid-Europa en het actief steunen van ondernemingen die zich afzetten tegen uitbuiting van migranten en vluchtelingen • een fantastische kwaliteitContact data
Jan De Vry
biobrugsommeland@gmail.com

Click here to see all the products of Good Land in the webshop